ค่านิยมทำคลอดด้วยการผ่าตัด อาจทำให้เสี่ยงอันตราย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ยิ่งก้าวไกลเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่า


การฝากความหวังของผู้คนที่จะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่ง นั่นก็คือประเด็นของเรื่องการลดความเจ็บปวดทรมานต่อขั้นตอนในการรักษา ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่คนในโลกตั้งความหวัง

และในเรื่องที่เราจะกล่าวในที่นี้เป็นอีกสายงานทางการแพทย์ ในด้านการให้บริการทำคลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปนั้นมักคาดหวังการทำคลอด ที่ให้ผลของความสะดวกและทรมานน้อยลง  ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากนั่นก็คือ กระแสความนิยมทำคลอดด้วยวิธีผ่าตัด ทั้งการได้รับคำแนะนำจากปากต่อปากว่าได้รับความสบายไม่ต้องทุกข์ทรมานกับการฝืนเบ่ง และทั้งการโฆษณาเชิงพาณิชย์ของแวดวงโรงพยาบาลที่เน้นด้านธุรกิจ

อย่างไรก็ตามการทำคลอดด้วยวิธีผ่าตัดหน้าท้องนั้นอาจมีผลกระทบที่สร้างความสุ่มเสี่ยง ซึ่งแท้จริงแล้วควรเป็นวิธีที่จะเลือกใช้เฉพาะในยามที่จำเป็นเป็นรายกรณีเท่านั้น มันมิใช่วิธีที่จะควรใช้พร่ำเพรื่อได้

แต่มันก็เป็นวิธีที่ถูกเลือกใช้อย่างนิยมโดยเฉพาะในเหล่าบรรดามารดาที่มีเงิน

ซึ่งก็มักจะเลือกวิธีนี้ด้วยหลายสาเหตุ ทั้งเรื่องของความทรมานที่น้อยลง ทั้งเรื่องของความต้องการรักษาความกระชับของช่องคลอด อีกทั้งยังมีสาเหตุอื่นๆ

ซึ่งดูเหมือนว่าการชี้แนะถึงผลข้างเคียงที่อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกเผยแพร่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของโรงพยาบาลมาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็ยิ่งยากที่เรื่องนี้จะได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้องอย่างมีจรรยาบรรณ

และนอกจากจะถูกคลุมเครือเพราะมันเป็นผลดีทางการเงินต่อโรงพยาบาลแล้ว แท้ที่จริงนั้นวิธีการทำคลอดแบบธรรมชาติมีข้อยุ่งยากและต้นทุนเพิ่มขึ้นต่อโรงพยาบาลอีกด้วย  ซึ่งวิธีนี้จะมีกระบวนการที่ต้องใช้ความชำนาญทางแพทย์ ซึ่งบางโรงพยาบาลอาจขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ และกลายเป็นผลที่สร้างความสะดวกกว่าในการดำเนินธุรกิจ หากมีการแนะนำให้ผู้ฝากท้องนั้นใช้วิธีการผ่าตัด

ทั้งนี้มีการบันทึกสถิติการเสียชีวิตและความพิการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดนั้น  ปรากฏพบว่ามีสูงมากกว่า วิธีโดยธรรมชาติ เพราะอันที่จริงแล้วการผ่าตัดใหญ่จะนำมาซึ่งขอสุ่มเสี่ยงหลายประการ รวมไปถึงภาวะการติดเชื้อและความไม่สมบูรณ์ของตัวเด็ก

การคลอดโดยวิธีผ่าตัดหน้าท้องนั้น  จะมีความซับซ้อนที่จะต้องควบคุมอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ในเรื่องของความเพียบพร้อมในด้านเครื่องมือ ความชำนาญของทีมแพทย์ อีกทั้งต้องมีความละเอียดและการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ   และเหนืออื่นใดในสถานการณ์ที่ปัญหาความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานในวงการโรงพยาบาลของไทยนั้นกำลังเป็นเรื่องสังคมให้ความกังวล

การผ่าตัดนั้นจะต้องฝากไว้กับความใส่ใจจริงของแพทย์ ไม่มักง่ายละเลยจุดเล็กๆ รวมไปถึงในเรื่องความพร้อมของสารเคมีและยาต่างๆที่ต้องมีคุณภาพจริงๆในคลังสต็อกของโรงพยาบาล  อีกทั้งยังมีเรื่องของการเก็บแผลผ่าตัดการควบคุมการติดเชื้อ การประเมินระยะเวลาที่เหมาะสม และสุขภาพความแข็งแรงของผู้รับการผ่าตัด และยังมีเรื่องของการแพ้ยา การรับมือกับภาวะแทรกซ้อน การไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบ และรายละเอียดอื่นๆอีกมาก  ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้วิธีการผ่าตัดควรไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน ว่าพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้มีความจำเป็น