ความสนุก

การเล่นพนันนั้นมีความสนุกความสนุกที่ได้จาก “การเสี่ยงโชค” ได้สะท้อนถึงความต้องการเอาชนะโชคด้วยแรงจูงใจประกอบด้วยทักษะการจัดการความคิดของการวางเงินพนัน


 

การเล่นพนันนั้นมีความสนุกความสนุกที่ได้จาก “การเสี่ยงโชค” ได้สะท้อนถึงความต้องการเอาชนะโชคด้วยแรงจูงใจประกอบด้วยทักษะการจัดการความคิดของการวางเงินพนัน

 

ความตื่นเต้นเร้าใจที่ได้รับจากการเสี่ยงโชค ความตื่นเต้นที่ได้จากการตัดสินใจใช้เงินในการลงทุน การตัดสินใจในการเลือกวางเงินเดิมพัน จึงเป็นการคิดคํานวณบนฐานที่คล้ายคลึงกับการลงทุน หากมองว่านักพนันไพ่ คือ ตัวตนของบุคคลที่ลงทุนและขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ (rational-economic individual) ดังนั้นการวางเดิมพันในเกมพนันฟีฟ่า55 จึงนับว่าเป็นการตัดสินใจด้านการลงทุนที่นักพนันเองต้องวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสและหาวิธีการลดความเสี่ยงต่อการลงทุนด้วยการอาศัยทักษะการต่อสู้ในเกม ดังนั้นความหมายของการเล่นไพ่ในฐานะของการจัดการกับการเสี่ยงโชคด้านหนึ่งมันจึงสะท้อนถึง “อํานาจทางเศรษฐกิจ” ที่ได้มีการอธิบายไว้ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงการเป็นผู้ประกอบการของตัวเอง (entrepreneurs of the self) เป็นการตัดสินใจที่นักพนันกระทําการโดยเสรีภาพใน การตัดสินใจที่จะใช้และลงทุนด้านทรัพยากร เพื่อแลกกับการผลิตบางอย่างที่สร้างความพึงพอใจให้กับพวกเขาไฮไลท์บอลเมื่อคืน ซึ่งความพึงพอใจของนักพนันฟีฟ่า55ไพ่ดังกล่าวนั้นจึงประกอบไปด้วยการสัมผัสถึงอํานาจในพื้นที่ของบ่อนไพ่ ซึ่งการสัมผัสถึงอํานาจในลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงเป็นเหตุผลสําคัญที่สามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ทําให้บ่อนการพนันไพ่หรือการพนันอื่นๆนั้นมีความรุ่งเรืองและขยายกิจการได้รวดเร็วอย่างมาก นักพนันหลายคนมีความเชื่อว่ามันทําให้พวกเขาสามารถที่จะคุมเกมได้ กล่าวได้ว่า ในการตีความของความหมายการพนันของนักพนันไพ่ได้สะท้อนถึงนัยความหมายของการพนันที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของความเป็นเมืองที่ระบบงานราชการสร้างวิถีอาชีพที่จําเจ ขณะที่ความเติบโตด้านการค้าขายสร้างกลุ่มคนที่มีโอกาสในการสะสมทุน สร้างวิถีชีวิตของชนชั้นกลาง คนในเมืองที่มีเงินเดือนมีความมั่นคงทางรายได้ มีโอกาสในการเข้าถึงการสะสมทุน ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการลงทุนด้านการเกษตร การเพาะปลูก ทําให้กิจกรรมการเล่นพนันไพ่มีความหมายต่อชีวิตในแง่ของการเป็น กิจกรรมทางสังคมประการหนึ่งที่นักพนันใช้หลีกหนีจากชีวิตประจําวันที่ถูกกํากับด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ซ้ำซากจําเจ เข้าสู่พื้นที่บ่อน พื้นที่การพนันที่สามารถสร้างรางวัลทางสังคมในรูปแบบของสังคมเพื่อน นักพนันที่อยู่ร่วมกันและการรู้สึกถึงการแสดงบทบาทของนักพนันที่ได้สัมผัสอํานาจของการควบคุมทรัพยากรในการเล่นเกมไพ่ทำให้นักพนันมีความสุขความสนุกทุกครั้งที่เล่นการพนันบาคาร่า

อ่านบทความต่อไป

อ่านบทความอื่นที่นี่